شخصیت سازی

شخصیت سازی

شخصیت سازی ( کاراکتر ) 

Creating Characters

 امروزه به علت حضور انسان ها در عصرشتاب ، و رسانه های تصویری حس دیداری این موجود دو پا ، نسبت به سایر ادارکات حسی از جمله شنوائی و لامسهو چشائی بیشترقالب شده به عبارتی همکان اغلب بصری شده اند و از حس دیداری خود سعی دارند بیشتر بهره می برند ف بناربراین افکار با سرعت در ذهن پدیار شده و همه عملیات این موجود عجول امروزی بر اساس مینای تصاویر و رسانه های تصویری تنظیم یمشود حتی خرید ، انتخاب ، ازدواج به عنوان مثال افزایش جراحی های زیبائی ، بینی  لیفت صورت ، تزریق ژل و ...و غیره بنابراین بهرتین فرصت برای برندها و صاحبین مشاغل و صنوف است که از بزاری جدید تحت عنوان کاراکتر ، شخصیتی منحصر به فرد خود باشند ، این شخصیت در همه  از جمله وگ ، کنار آرم در تبلیغات ،چاپی ،  ، تبلیغات محیطی ، و غیره جا افتاده و به عنوان یه نماد در ذهن مخاطبین شما کل تبلیغات شما در یک تصویر نمادین خلاصه شده و به سرعت فروش شما توسعه پیدا خواهد نمود 

 

روز

02 بهمن 1393

مجموعه ها

رسپانسیو

لبخندکاغذی : سایتی برای برندها و صاحبان مشاغل ، طراحان 

با تولیدات و دیزاین بکر و تخفیف فراوان

اطلاعات تماس

تماس با لبخند کاغذی 

ش تهران - شهرک غرب

ت -66374239 - 021

ت - 37665005- 051

جستجو